/ 5 نظر / 8 بازدید
فرناز

اين ترول ها خيلي باحالند! از كجا مياري؟ از بس خنديدم خواهرم احتمالا فكر مي كنه ديوونه شدم![ابله]

کی ناز

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] من راست راسکی دیوونه شدم!!!!!

فریناز

هی مهشاد...... [ابرو] [ابرو] [ابرو] [ابرو] [ابرو] دفعه ی آخرت باشه به مدیر عامل یکی یه دونه ی من میگی دیوونه [عصبانی] [عصبانی] [عصبانی] [عصبانی] [عصبانی] دفعه ی بعدی بدون دادن اخطار وارد عمل میشم..... [عینک] [عینک] [عینک] [عینک] [عینک] (بذار مدرسه ها باز شه....) [متفکر] [متفکر] [متفکر] [متفکر] [متفکر] این اولین و آخرین اخطار بود ، حواست را جمع کن..... [چشمک] [چشمک] [چشمک] [چشمک] [چشمک]

خودم هم نمی دونم

تکراری بودند وخیلی هم مسخره[اوه][وحشتناک][ناراحت][شکست][اوغ][اوه][اوه] ترول جدید بزار[قهر][قهر][قهر] فکر کنم خیلی قدیمی باشن[متفکر][متفکر] درکل مسخره بودن خیلی [ابله] هستی

خودم هم نمی دونم

[وحشتناک][تلفن][هیپنوتیزم][خمیازه][سبز][فرشته][شیطان][تعجب][سوال][لبخند][عجله][تماس][دروغگو][خوشمزه][ساکت][خرخون][گریه][عصبانی][قلب][ناراحت][راک][کلافه][منتظر][متفکر][قهر][گل][خنده][مغرور][خجالت][چشمک][شکست][خداحافظ][افسوس][اوه][دلقک][خواب][خنثی][عینک][زبان][نیشخند][تایید][زودباش][اوغ][دست][ابله][شوخی][ابرو][نگران][ماچ][پلک][من نبودم][رویا][گاوچران][اضطراب][هورا][بازنده][قهقهه][شرمنده][دلشکسته][بغل]