/ 5 نظر / 19 بازدید
فرناز

باحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال! ايول مهشاد!

کی ناز

همش با حال بود به خصوص آخریه![قهقهه]

فریناز

پسرش باید به باباش میگفته: "آخه ما که هممون دست آخر ، میمیریم! پول هم نداشته باشیم ، بالاخره دفنمون می کنن!"

نسا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][دست][دست][دست][دست][دست][خنده][قهقهه][خنده][خنده][خنده][خنده][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل] عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

ملي

دمت گرم[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] دوست دارم